21 juli 2024

Welkom op de website van de kerken van Lelystad

In Lelystad zijn er verschillende kerken en geloofsgemeenschappen.
De verscheidenheid is groot in kleur en omvang.
Maar in één opzicht zijn ze gelijk: mensen komen er samen om hun geloof in God te delen, met mensen die dat gewend zijn en met mensen die belangstelling hebben.
En samen met diaconale organisaties en het straatpastoraat willen zij van betekenis zijn voor de mensen en de stad.
Van tijd tot tijd is er overleg en door het jaar heen worden er ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd.
Nieuwsgierig? Deze site bied je de mogelijkheid om meer te weten te komen.
Klik op de groene knop hieronder voor de verwijzingen naar de websites van alle kerken en kerkelijke organisaties die zijn aangesloten bij het Platform Lelystadse Kerken.