Week van gebed

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dag thema dat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018). De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid u mee?

Meer weten over de Week van Gebed en interesse in gebedsmaterialen? Je vindt het op www.weekvangebed.nl.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken en te Lelystad vormgegeven door het Platform van Lelystadse Kerken, kortweg PLEK. De gebedsmomenten (van 19:30 – 20:30 uur) rouleren over de hieronder genoemde kerken in Lelystad, en wel volgens onderstaand schema:

21 Januari Gebouw Leger des Heils, Snijdershof 1 (in samenwerking met de PKN/Ontmoetingskerk)
22 Januari De Lichtbron, Pauwenburg 170
23 Januari Reveil, Punter 44-02
24 Januari Petruskerk, Botter 39-05
25 Januari De Pijler, Ketelmeerstraat 90
26 Januari ’t Lichtschip, Gondel 19-01
27 Januari Bethelkerk, Zuiderwagenplein 12
28 Januari De Hoeksteen, Schouw 24-96

De week van gebed wordt op 20 januari 2018 nog voorafgegaan door de zogenaamde Prayernight voor jongeren. Deze wordt gehouden in De Lichtbron, Pauwenburg 170.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.