Week van gebed: recht voor ogen

Van 20 tot en met 27 januari is de Week van Gebed. Dit jaar is het thema: Recht voor ogen. In Lelystad geeft een groot aantal kerken gezamenlijk invulling aan de Week van Gebed, met elke avond een interkerkelijke bijeenkomst die wordt vormgegeven door een van de kerken, steeds op een andere locatie. U bent van harte uitgenodigd om één of meer avonden mee te komen bidden!

Recht voor ogen
Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed dit jaar het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Indonesië
De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

Programma Lelystad
In Lelystad is er van zondag tot en met zaterdag elke avond van 19.30 tot 20.30 uur een bijeenkomst in één van de deelnemende kerken. Dit zijn de gastheren en locaties:

Zondag 20 januari
Gastheer: Baptistengemeente
Locatie: De Hoeksteen, Schouw 24-96

Maandag 21 januari
Gastheer: Geref. Kerk Vrijgemaakt
Locatie: De Lichtbron, Pauwenburg 170

Dinsdag 22 januari
Gastheer: Protestantse gemeente Lelystad
Locatie: Ontmoetingskerk, Schor 4

Woensdag 23 januari
Gastheer: Beet Sar Sjalom
Locatie: Ontmoetingskerk, Schor 4

Donderdag 24 januari
Gastheer: Evangelische kerk De Pijler
Locatie: De Pijler, Ketelmeerstraat 90

Vrijdag 25 januari
Gastheer: Kerkgemeenschap Het Anker
Locatie: Het Anker, Karveel 33-01

Zaterdag 26 januari
Gastheer: Gereformeerde gemeente
Locatie: Bethelkerk, Zuiderwagenplein 12

Zondag 27 januari
Gastheer: Evang. Gemeente ReveilLocatie: Reveil centrum, Punter 44-02