Jom Teroea en Jom Kippoer – Vier het mee met Beet Sar Sjalom Lelystad

Jom Teroea (Bazuinenfeest) 

Vier het Bazuinenfeest mee met de Messiaans Joodse Gemeenschap in Lelystad. Op zaterdag 16 september 2023 (1 Tisjri volgens de Joodse kalender) vieren de Joden Jom Teroea (Bazuinenfeest). Deze feestdag uit het Oude Testament is ook wel bekend geworden als Rosj Hasjanna (Joods Nieuwjaar).

Rosj Hasjana blikt zowel terug als vooruit. Met het aanbreken van het nieuwe jaar vieren de joden de verjaardag van de wereld en staan ze stil bij het oordeel dat aan het einde der tijden zal plaatsvinden. Daarnaast kijken ze ook terug op het afgelopen jaar, bekeren zich en bereiden zich voor op het jaar dat volgt.
In het Nieuwe Testament krijgen de bazuinen een extra betekenis. Zij kondigden de wederkomst aan van Jesjoea (Jezus), de Messias. Dit is het moment waarop Hij zal oordelen over de levenden en de doden. Een nieuwe tijd breekt aan. Een goede, zoete tijd.

U bent van harte welkom op zaterdag 16 september 2023 om 10.00 uur in het gebouw van Reveil: Punter 44-02

Jom Kippoer (Grote verzoendag) 

Vier Jom Kippoer (Grote verzoendag) samen met de Messiaans Joodse Gemeenschap in Lelystad.
Op maandag 25 september (10 Tisjri volgens de Joodse kalender) vieren de Joden Jom Kippoer (Grote verzoendag). Deze dag wordt gezien als de meest heilige dag van het (Joodse) jaar.

Het is een dag van verootmoediging en vasten. Er wordt daarom niet gegeten en gedronken.

U bent van harte welkom om deze dag met ons mee te vieren.

Maandag 25 september 2023 om 10.00 uur in het gebouw van Reveil Punter 44-02

ieren de Joden Pesach. Een Feest dat in totaal zeven dagen duurt. Met Pesach herdenkt de Joodse Gemeenschap de uittocht uit Egypte door middel van de wonderen die God deed. Jesjoea (Jezus) vierde dit Feest en liet ons zien dat Hij het is die centraal staat in dit Feest.

Op woensdagochtend 12 april sluiten we Pesach af met een feestelijke samenkomst.

U bent van harte welkom!
Donderdag 6 april 2023 – 10.00 uur in het gebouw van Reveil: Punter 44-02
Woensdagochtend 12 april 2023 – 10.00 uur in het gebouw van Reveil: Punter 44-02

Meer informatie is te vinden op de website van Beet Sar Sjalom: www.beetsarsjalom.nl/