Loofhuttenfeest: 23-30 september

Ook dit jaar vieren we het Feest dat God heeft ingesteld. Het thema zal dit jaar zijn: ”Meer vreugde”! Wat zijn de redenen om meer vreugde tijdens dit feest toe te laten? In Zefanja 3 vers 17 staat: De Heer, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden, Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel. Onze God is ons perfecte voorbeeld!

In allerlei Bijbelse teksten worden we opgeroepen om blij te zijn:
God zegt tot ons vandaag “Wees blij en verheugd uzelf in datgene wat Ik reeds voor u gedaan heb! Als u al mopperend, kniezend en klagend blijft rondlopen zult u voor altijd geestelijk uitgehongerd en naakt blijven, als een prooi voor uw vijanden!”. God wil dat wij vertrouwen op Zijn liefde voor ons, zodat wij getuigenissen van blijdschap zullen zijn.

In de onderstaande teksten maakt God duidelijk hoe belangrijk vreugde voor ons is:
“Dient de HERE met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel” (Psalm 100:2)
“Hij voerde zijn volk uit met blijdschap, zijn uitverkorenen met gejubel” (Psalm 105:43)
“Verheugt u in de HERE en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart” (Psalm 32:11)
“Maar de rechtvaardigen verheugen zich, zij juichen voor Gods aangezicht en zijn blijde met vreugdebetoon” (Psalm 68:4)
“Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen” (Psalm 90:14)
“Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap” (Jesaja 65:18)

We mogen meer vreugde laten zien omdat we met een geweldig goede God te maken hebben. Tijdens het Loofhuttenfeest geldt het gebod om vreugdevol te zijn voor het aangezicht van de Heer. Loofhuttenfeest is bij uitstek een feest om overvloedige vreugde te laten zien in de aanwezigheid van onze God. Het Loofhuttenfeest is vanuit God een vastgestelde tijd van ontmoeting. God wil ons op Zijn feest graag ontmoeten. God is blij als jij er ook bij bent op Zijn feest. Wij mogen tijdens dit feest denken aan wat God allemaal voor ons heeft gedaan. We kijken achterom en tellen onze zegeningen. We mogen dankbaarheid naar God tonen door onze vreugde te laten exploderen tijdens dit feest van ontmoeting met onze God.

Onze God is een God van redding,leiding en voorziening. We hebben soms de neiging om te vergeten wat God in ons leven tot stand heeft gebracht. Met name tijdens het Loofhuttenfeest is het goed om de zegeningen te tellen, die God je heeft gegeven. Het Loofhuttenfeest is ook een feest wat vooruit kijken naar wat komen gaat. God geeft door het Feest aan Gods volk Israël een geweldige toekomst. Over de hele wereld zal een tastbare aanwezigheid van Gods Geest zijn. Gods Geest zal deze wereld wakker schudden en terugbrengen bij Hem. Het kwaad zal stoppen en onze tranen worden gedroogd. Doden zullen worden opgewekt. We zullen onze geliefden weer terugzien. Dan is het toch zeer gepast om “Meer vreugde” naar God te laten zien.

In Nehemia staat dat de vreugde van de Heer onze kracht is! Dus onze God geeft die vreugde aan ons om tot uiting te brengen hoe geweldig Hij is.
U wordt ook dit jaar opgeroepen om met ons mee te vieren en nodig vrienden, familie, kennissen uit om de feestvreugde tot een uitbarsting te laten komen, omdat onze God het zo waard is!