Evangeliegemeente Reveil

Evangeliegemeente Reveil
Punter 44-02
8242 GD LELYSTAD
Tel. alg. 0320-218540

Postadres:
Evangeliegemeente Reveil
Postbus 253
8200 AG LELYSTAD

Web: www.reveillelystad.nl
Email: info@reveillelystad.nl
Twitter: @reveillelystad
Facebook: Evangeliegemeente Reveil Lelystad

Diensten

Elke zondag komen we samen in het Reveilcentrum aan de Punter 44-02 in Lelystad. De samenkomst duurt van 10:00 tot 12:00uur. De samenkomsten bevatten naast de woordverkondiging ook een zangdienst met lofprijs en aanbidding. Daarnaast is er ruimte voor voorbede en delen. Tijdens de samenkomst is er een kinderdienst en cr├Ęche. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om een een kopje koffie of thee te blijven drinken.