Evangeliegemeente Reveil

Evangeliegemeente Reveil
Punter 44-02
8242 GD LELYSTAD
Tel. alg. 0320-218540

Web: www.reveillelystad.nl
Email: info@reveillelystad.nl
Twitter: @reveillelystad
Facebook: Evangeliegemeente Reveil Lelystad

Diensten

Elke zondag komen we samen in het Reveilcentrum aan de Punter 44-02 in Lelystad. De samenkomst duurt van 10:00 tot 12:00uur. De samenkomsten bevatten naast de woordverkondiging ook een zangdienst met lofprijs en aanbidding. Daarnaast is er ruimte voor voorbede en delen. Tijdens de samenkomst is er een kinderdienst en crèche. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om een een kopje koffie of thee te blijven drinken.